Zo zákulisia- šokujúca REALITA v REALITÁCH

Realitný trh je v súčasnosti na Slovensku ako  trh s jablkami na jeseň. Niektoré sú červené, iné žlté alebo zelené, niektoré sladké, iné trpké, šťavnaté, suché, prehnité, červivé, prezreté alebo nedozreté, lacné a predražené, obité,  veľké, malé,  jablká, ktoré sa tvária chutne, a pritom sú hnusné a opačne.

Kto si však myslí, že narážam na nehnuteľnosti, je na omyle. Jablká chcem prirovnať k  REALITNÝM  KANCELÁRIÁM , resp. správaniu sa realitných kancelárií voči svojim klientom a konkurencii. Žiadne  kancelárie nebudem menovať zámerne, lebo mojim cieľom nie je zverejňovať populistické bomby. Skôr mám potrebu verejne odprezentovať a poodhaliť REALITU V REALITÁCH a v nasledovných riadkoch nebudem šetriť kritikou do vlastných „realitných radov“.

Najprv by som vám chcel poodhaliť všeobecnú pozíciu realitnej kancelárie u nás. V prepočte na 100.000 mesto tu pôsobí cca 80- 100 realitných kancelárií. Niektoré sú menšie, niektoré väčšie- tak ako jablká.  Teraz vám priblížim môj pohľad a názor na ne.

Menšie - znamená realitné kancelárie, tzv. obývačkové o jednom človeku, ktorý zároveň môže byť v tom lepšom prípade právnik alebo stavbár, v tom horšom napr. predavačka v kvetinárstve, alebo inštalatér opravujúci plynové kotle.  Takéto osoby väčšinou nežijú z realitnej činnosti. Majú iný biznis a túto prácu považujú ako príležitostné privyrobenie. Väčšinou nemajú ani vlastnú webovú stránku, využívajú len bezplatné inzertné realitné servery.

Taktiež sa nájdu výnimky, väčšinou z radu priekupníkov –„investorov“, ktorí sa zúčastňujú napríklad dražieb a disponujú dostatočnou hotovosťou . Tu aspoň jedna dobrá správa je, že títo investori vedia čo robia, poznajú zákony a väčšinou sú dostatočne zbehlí. 

No ale vráťme sa k našim obývačkovým realitkám a kvalite ich služieb. Budete asi so mnou súhlasiť, že jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú kvalitu služieb, je aj prax, inými slovami množstvo predaných alebo prenajatých nehnuteľností. A v tomto momente sa dostávame na kameň úrazu. Chýba prax, množstvo zrealizovaných obchodných prípadov je tak malé, že zďaleka nepostačuje na získanie rutiny. Každý prípad je individuálny a klienti majú rozličné požiadavky. Dám ďalšie absurdné prirovnanie. Murujete. Murujete stenu niekde u vás na chalupe. Pomáha vám skúsený murár. V podstate na tom nie je nič ťažké. Ide vám to dobre, ale kým vymurujete vy 1m² tak murár stihne vymurovať 5 m². Navyše sa vám vyskytne problém, že ste jednu dali napr. nakrivo a vo vodováhe na vrchole vymurovanej steny márne hľadáte vzduchovú bublinku v strede rysiek J . Čiže o kvalite služby sa pri týchto obývačkových realiťákoch nedá hovoriť.  A dovolím si povedať, že sa dokonca nedá hovoriť ani o službách.  Prirovnal by som ich ku kardiochirurgovi bez prvej atestačnej skúšky a navyše s parkinsonom. Viete si predstaviť ako by operoval?  A keďže sa bavíme o jedno- dvoj člennom „maklérskom tíme“, tak sa nemá ani na koho obrátiť.

Podľa môjho názoru je to škodná v oboch revíroch. Tak v revíre klientov ako aj v revíre realitných kancelárií.  Klientom neposkytnú primerané služby, ani bezpečnosť a istotu . Ostatným realitným kanceláriám robia zlé meno, šíria negatívne referencie a v neposlednom rade ukrajujú  kúsky už z aj tak malého a vyschnutého koláča, akým je realitný trh v súčasnosti. 

Druhou výnimkou  z tejto kategórie po priekupníkoch sú  „VLCI SAMOTÁRI“,  väčšinou vekovo starší makléri, ktorí v predchádzajúcom období pôsobili v úspešných realitných kanceláriách a rozhodli sa žiť menej hektickým spôsobom života bez naháňania. Oddelia sa od svojej domovskej realitnej kancelárie a ťažia zo svojich kontaktov a referencií z minulosti. Na skromnejšie prežitie im to postačuje.

Stredné kancelárie vnímam  oveľa pozitívnejšie. Väčšinou aspoň niekto z tímu vie čo robí. Majú fyzicky kanceláriu- sídlo, vlastný web, snažia sa inzerovať a robiť reklamu. Majú predplatený softvér, ktorý im spravuje ponuky a exportuje inzeráty na webovú stránku. Niektorí majú aj asistentky a obslužný personál. Niekedy niekto z maklérov zavíta na nejaké úvodné školenie. Ojedinele funguje aj ďalšie vzdelávanie.  V týchto kanceláriách robia všetci všetko, bez nejakej deľby práce, ale fungujú.

Zodpovedne môžem povedať, že ich mám rád, lebo sa dá s nimi dohodnúť, snažia sa vyjsť v ústrety klientom, lebo de facto z nich žijú a uvedomujú si to.

Tu už sa dá hovoriť o službe! Kvalita- tá je veľmi individuálna a samotná štruktúra a malý tím nedovoľuje  úzku špecializáciu, tým pádom majú rutinu v štandardných obchodoch. Čo môže byť trochu problém, sú špecifické obchody, kde sa vyžadujú skúsenosti a určité právne vzdelanie, napr. mám na mysli služby ako majetkovo- právne vyporiadanie, oddlžovanie nehnuteľností, predaj nehnuteľností s exekúciami, prípadne záložnými právami tretích osôb, odstraňovanie ťarchy, ale napríklad aj predaj pozemkov, ktorý v súčasnej dobe nie je celkom jednoduchý a vyžaduje si veľa informácií a úkonov od územného plánu, cez územné rozhodnutie  až po vytýčenie jeho hraníc v teréne. Výnimkou sú samozrejme kancelárie, ktoré sú špecializované na niektoré z vyššie uvedených činností.

Veľké kancelárie sú do veľkej miery závislé od personálneho zloženia. Najdôležitejšia funkcia je manažér alebo riaditeľ, ktorý riadi svoj tím maklérov. Od jeho kvality a požiadaviek na svojich podriadených  závisí kvalita celej realitnej kancelárie.

Nespornou výhodou je viacúrovňová deľba práce, kde sa napríklad makléri môžu naplno venovať obchodu- vyhľadávaniu príležitostí, párovaniu ponuky s dopytom a sú odbremenení od iných úkonov. Napríklad nerobia zmluvy a samotný obchod už nedokončujú, to má práve na starosti manažér, alebo firemný právnik, alebo riaditeľ, ktorý je zase odbremenený od pracovnej náplne makléra a to umožňuje individuálny prístup ku každému jednému klientovi.

Veľké kancelárie častokrát poskytujú rôzne pridružené služby, ako je napríklad odhlásenie  energií, vypracovanie znaleckých posudkov, finančné poradenstvo, služby geodeta, architekta,  zabezpečenie sťahovacej služby až po správu budov a facillity servis.

Z mojich skúseností väčšina zamestnancov absolvuje školenia a priebežné vzdelávanie. Funguje tu dobre aj odovzdávanie skúseností medzi pracovníkmi neformálnym spôsobom. Základný štandard  poskytovaných služieb je vysoký a výhodou je aj zastupiteľnosť- keď vypadne jeden z tímu maklérov, kľudne ho môže nahradiť niekto iný.

Kancelárie majú poistky, projekt na ochranu osobných informácií, prípadne ISO- systém riadenie kvality, atď. Jediným rizikom je personál, na ktorom všetko stojí a padá, konkrétne na vedúcich pracovníkoch. Na druhej strane sa len málokedy podarí vybudovať úspešnú a veľkú kanceláriu s mizerným personálom.

No a na záver tzv. frenšízové, alebo sieťové kancelárie. V zahraničí najpopulárnejšia forma podnikania. Zakúpite si cenné know- how, systém práce a ušetríte niekoľko rokov vývoja a vlastného trápenia. Ale ako je to u nás?  V tomto prípade sa absolútne nedá generalizovať a hovoriť všeobecne. Jediné, na čom všetko stojí, je majiteľ frenšízi, licencie. Poznám veľa kvalitných kancelárií, ktoré sú skutočne vlajkovou loďou svojej značky, ale poznám aj úplných šuflikantov, ktorí nevedia čo je to nehnuteľnosť a podnikajú pod tou istou značkou ako tie kvalitné kancelárie a to je kameň úrazu.  Ide tu o to, že licenciu si môže kúpiť každý, dokonca nie je to ani také drahé, licencia sa dá zaobstarať už od 5.000 EUR.

Najpodstatnejšie je, komu sa vlastník frenšízovej značky rozhodne licenciu predať. Pokiaľ ju predá ľuďom, ktorí dovtedy nemali žiadne alebo iba malé skúsenosti s realitným biznisom, tak je to cesta do pekiel. Pokiaľ vlastníkovi značky nezáleží na profile záujemcov o licenciu a snaží sa licencie predávať za každú cenu ako teplé rožky, tak sa niet čo čudovať, že v jednom meste sú až tri rovnomenné kancelárie a každá s inou úrovňou. Na stupnici kvality služieb je  jedna na jednotke a druhá na päťke. Tým chcem len naznačiť, že kvalita je absolútne nevyvážená.

Ďalším problémom bolo, že zahraničné značky chceli u nás presadzovať svoj západný systém realitného biznisu, založený na exkluzívnom predaji, no a to bol poriadny prešľap. Myslím, že nebudem prehánať keď poviem, že minimálne tretina takýchto frenšízových kancelárií na tomto skončila svoju púť. Naša slovenská mentalita je diametrálne odlišná, napríklad od tej americkej alebo anglickej, kde je realitný trh svetelné roky popredu. Preto samotný mechanizmus nebol zo začiatku úspešný.

Dnes je tomu už inak a frenšízisti zistili, že musia akceptovať požiadavky trhu a klientov. Ale aj napriek všetkým pokrokom, ktorý tento segment zaznamenal a aj na základe mojej praxe musím konštatovať, že základná filozofia frenšízingu, ktorou je  rovnaká kvalita službieb v celej sieti kancelárií, u nás nie je splnená ani na 20%. 

Teraz prejdime na niečo zaujímavejšie, napríklad na takú hnilobu realitnej kancelárie.

Hniloba môže byť dvojsmerná. Jednak smerom ku klientovi a jednak smerom k ostatným realitným kanceláriám.

Pokiaľ je kancelária hnilá a červivá voči klientom, tak to nie je až také tragické. Áno, vidíte dobre. Vy by ste sa zahryzli po druhýkrát do hnilého jablka plného lariev a červov? Asi nie a to nemusíte byť ani vegetarián. A niekedy si to aj zaslúžite lebo hniloba a červivosť niektorých klientov  nepozná hraníc, no a najhoršie na tom je to, že sa tá hniloba aj rýchlo šíri. Stačí dať do debničky medzi dobré jablká len jedno hnilé jabĺčko a čoskoro nám zhnije aj  plast, z ktorého je urobená  debnička.

Ale aby som neodbočil, chcel by som sa vrátiť k tej hnilobe  realitiek voči sebe navzájom. Mnohé očividne nepochopili, že riešenie nie je vojna, ale spolupráca. Opíšem vám teraz len niekoľko praktík, ktoré robia realitné kancelárie, aby ste získali reálny obraz o tom, aký vie byť realitný biznis tvrdý a čoho všetkého sú schopné niektoré kancelárie. Tie praktiky nazvem  realitné bájky, lebo v závere obsahujú ponaučenie.

Bájka č. 1 – Klamanie

Začneme tak zľahka tzv. neobjektívnym presviedčaním a zavádzaním.  Vžite sa do situácie, že si chcete kúpiť byt a absolvovali ste už viacero obhliadok s rôznymi maklérmi. Pozeráte sa práve na umakartové bytové jadro a len medzi rečou spomeniete, že ste boli na podobnom byte s inou realitnou kanceláriou o dve ulice ďalej a ten byt má už vymurované bytové jadro so žltými obkladačkami, ktoré sa vám veľmi páči. Keďže má maklér- klamár, s ktorým ste na obhliadke dobrý prehľad a pozná realitný trh, možno aj priamo  ten byt, na ktorom ste boli s jeho konkurenciou, tak mu nič iné nezostáva, keďže je to červ v hnilom jablku, ako rýchlo zosnovať scenár mexickej telenovely o tom, ako a prečo ten byt nekúpiť.

Samozrejme maklér je celkom inteligentný, tak nepoužije argumenty, ktoré sa dajú rýchlo overiť, ale vymyslí si sofistikovanú lož, napr. o susedských vzťahoch, opilcovi na prízemí, alebo kŕdľom hlučných detí o poschodie nad  vyhliadnutým bytom, dupotajúcimi do štvrtej nad ránom. Najčastejšie to formuluje takto: Myslíte ten byt p. Kováča? ( vy ako kupujúci len málokedy viete ako sa volá vlastník) Ten by som vám v žiadnom prípade neodporúčal, mali sme ho v ponuke, konkrétne môj kolega a musel ho vyradiť, lebo zakaždým, keď šiel s klientom na obhliadku, tak vo vchode sa rozkrikoval ožratý sused z prízemia. Vy ste ho tam nestretli? Tak to ste mali šťastie.  A o tej mnohedetnej rodine žijúcej nad tým bytom vám v tej druhej realitke povedali?  A o tom že sa zasekáva výťah? Samozrejme, že nie. Ide im iba o predaj. Viac im už nevolajte, ja vám podám všetky informácie. Budete spokojný, uvidíte.“

Vy sa nachytáte, zožeriete mu to aj s navijakom, spomenuté fakty sa nedajú ľahko preveriť a pravdupovediac ste taký zhnusený, že už nemáte  ani  chuť.  Zanevriete na toho predchádzajúceho makléra a nadávate na jeho realitku. No a červík sa teší, vytešuje a mydlí si ruky, že zarobí. Červíkovi nejde o vaše blaho a je mu to fuk. Ide mu iba o jeho odmenu. To je celé. Vy ako klient nato nemusíte doplatiť a kúpiť byt, ktorý vám nevyhovuje. Pochybujem, že by vás niekto dokázal zmanipulovať natoľko, že kúpite niečo, čo ste vôbec nechceli. Čiže na to chovanie dopláca hlavne konkurenčná realitná kancelária.

Ponaučenie pre vás: Overte si fakty, oslovte pôvodnú realitnú kanceláriu, nech vám tieto informácie preverí a prípadne skúste navštíviť susedov alebo ak máte vašich známych v tom okolí a informujte sa, ako je to v skutočnosti. V žiadnom prípade neverte červíkom J !

Bájka č. 2 – Nereálna cena

Cena je pri kúpe či predaji rozhodujúca. Veľa predávajúcich robí prvú chybu, že nastaví cenu, ktorú požaduje a nechá na realitke, aby cenu navýšila o svoju províziu. Tu vzniká veľký priestor na tzv. informačný šum, kde sa ľahko môže stať, že sa vaša nehnuteľnosť ponúka za rôzne ceny, čo z nej robí nedôveryhodnú ponuku a v konečnom dôsledku na to doplácate vy. Tu vám odporúčam si prečítať o exkluzivite, aby sa vám vyjasnili všetky súvislosti. Ale poďme k veci, nechcel som písať o vašich chybách, nik nemá rád, keď sa mu chyby vyhadzujú na oči a ja chcem, aby ste čítali aj ďalej J.

Nereálna cena je fenomén obzvlášť malých alebo stredných realitných kancelárií, ktoré sú na trhu krátko a potrebujú získať hlavne dopytujúcich klientov- čiže ďalej ich budeme nazývať nedozreté realitky.

Ide o to, že napr. predávate svoj 3 izb. byt  a požadujete 55.000 EUR s tým, že realitná kancelária si svoju províziu navýši na vami požadovanú cenu. Seriózne realitné kancelárie to urobia tak, že skutočne cenu navýšia, väčšinou si na serveroch odsledujú, akú cenu dala konkurencia a buď sa jej prispôsobia alebo ju  tesne podlezú.

Ale predstavte si aj také nedozreté realitné kancelárie, ktoré zverejnia inzerát za cenu 53.000 EUR ! Čiže o 2.000 eur menej ako požadujete vy, ako vlastník a kde je ešte jej provízia. Čiže rozdiel je niekde okolo 4.000 EUR medzi cenou v ponuke serióznej realitnej kancelárie a takouto nedozretou kanceláriou.  Realita je taká, že kupujúci si nehnuteľnosti vyberajú poctivo, ide o veľkú investíciu a častokrát nad tým presedia aj celé víkendy, tým chcem povedať, že majú dobrý prehľad a na základe fotiek si vedia byty porovnať a nechápu. Nechápu, ako je možné, že ten istý trojizbák  v jednej stojí 53.000 EUR a v druhej 57.000 EUR.  Čo myslíte, na ktorú klient zareaguje. Na tú lacnejšiu, alebo na tú drahšiu ?  No jasné, že na tú lacnejšiu. Myslíte si, že to nefunguje ?  Maklér- červ v nedozretom jablku to krásne zahrá. Najprv to vyskúša na majiteľa: „ Dobrý deň p. Martin. Mám pre vás vynikajúcu správu, konečne sme našli klienta, ktorému sa páči váš byt! Je tu malý háčik, že klient nemá taký rozpočet ako vy požadujete cenu, ale odporúčam obhliadku, a uvidíme. Prosím a na obhliadke sa nebavme o cene, klient je na to háklivý.“ Pokiaľ súhlasíte, tak takto jednoducho si červík vydobije obhliadku. Pokiaľ nesúhlasíte, alebo sa informujete, aký má kupujúci rozpočet, tak červík klienta neprivedie, lebo vie, že by neuspel.

Po obhliadke vám nadržaný červík volá: „ Pán Martin, nášmu klientovi sa byt hrozne páčil, ale ako som vám spomínal, má obmedzený rozpočet. Vie ponúknuť len 53.000 EUR, čo je menej ako ste požadovali, ale mali by ste to rýchlo z krku!“. No a Martin buď súhlasí, alebo nie.

Keď čítate pozorne, logicky si položíte otázku: A kto zaplatí províziu nedozretej realitke? Tu prichádza ďalší šok pre Martina. Vo finále zisťuje, že nedostane ani tých svojich 53.000 EUR s ktorými sa zmieril, ale len 51.000 EUR, čo je o 4.000 EUR menej ako požadoval. Lebo červík z realitky si stiahol 2.000 EUR províziu. Martina poráža, trhá si vlasy, nadáva na realitné kancelárie a ja sa mu ani nečudujem. Ale stále je tu možnosť cúvnuť  a zrušiť kúpu.

Nech to už dopadne akokoľvek, maklér- červík vyhral v oboch prípadoch. On ani moc nerátal s tým, že ten byt predá, ale dokonale mu poslúžil ako volavka na získanie databázy dopytov. Dokonca v očiach kupujúcich môže byť vnímaný ako hrdina- však sa len snažil o lepšiu cenu, robil maximum.  Samozrejme takýmto chovaním najviac škodí serióznym realitným kanceláriám.

Priamo škodí tak, že znehodnocuje ich ponuku, klient je zmetený a ozve sa práve tam, kde vidí najnižšiu cenu, čím seriózne kancelárie strácajú dopyt. No a nepriamo škodí tak, že vrhá zlé svetlo na všetkých realitných sprostredkovateľov, čím neskutočne sťažuje biznis. V očiach takto oklamaného vlastníka je zrazu každá realitka neseriózna. Ale nedozretej realitke je to jedno, uvažuje krátkodobo. Nezaujíma ju, čo bude  za rok.

Ponaučenie pre vás: Keď predávate nehnuteľnosť, spolupracujte exkluzívne len s jednou kanceláriou. Pokiaľ sa  s tým neviete stotožniť, spolupracujte maximálne s tromi realitnými kanceláriami. Určite si vždy cenu rovnakú pre všetky kancelárie a nedovoľte navršovať cenu o províziu. Odsledujte si, či realitné kancelárie dodržali cenu pri inzercii. Keď sa  náhodou rozhodnete cenu znížiť, znížte ju vo všetkých realitných kanceláriách rovnako. Majte pod kontrolou svoj predaj. Áno, chce to váš čas a vašu energiu. Pokiaľ ho nemáte a nemáte na to chuť- predávajte cez exkluzivitu.

Bájka č. 3 – Volavky.

Pod volavkami v našom jazyku rozumieme také ponuky nehnuteľností, ktoré reálne neexistujú. Princíp volavky spočíva v tom, že ponúkate presne také byty, domy pozemky, po ktorých je najväčší dopyt a ponúkate ich za vynikajúce ceny.

Cieľ je jasný- nahrabať čo najviac dopytujúcich klientov a ponúknuť im iné reálne nehnuteľnosti z vašej ponuky. Je to menej drastická forma akou nedozreté realitky získavajú klientelu. Keď na takúto ponuku zareagujete ako kupujúci a chcete ísť napríklad na obhliadku, maklér argumentuje tým , že daná nehnuteľnosť sa práve dnes rezervovala, predala, alebo je tam iný vážny záujemca a čaká sa, kým si vybaví hypotéku.

Škoda, ktorú spôsobia spočíva v tom, že takto oklamaní klienti sa serióznym kanceláriám neozvú alebo sa ozvú už neskoro nakazení nereálne nízkou cenou a požadujú zľavu, lebo sa odvolávajú na lacné neexistujúce ponuky- volavky iných nedozretých realitných kancelárií.

Ponaučenie z volavky je veľmi jednoduché: Keď je niečo príliš dobré a zároveň príliš lacné- buďte opatrní- neverte všetkému. Buď je to volavka, alebo je tam napríklad iný právny háčik, nejaká komplikácia. Inými slovami- nie je všetko zlato, čo sa blyští.

Bájka č. 4 – Falošný tiper

Tak a pritvrdzujeme. Falošný tiper. Jedno z najväčších svinstiev, ktoré aplikujú najmä veľké kancelárie s vysokou mierou vnútornej konkurencie. Lebo v takejto kancelárii je XY maklérov a všetci operujú na malom trhu a je logické, že nemôžu mať tú istú nehnuteľnosť viackrát v ponuke. Polopatisticky povedané, nemajú čo naberať, je ich veľa a musia byť draví, aby prežili. Dobrou správou je, že pri tejto špinavej praktike klient takmer vôbec netrpí.

Funguje to tak, že seriózna realitná kancelária nabrala novú nehnuteľnosť, novinku, niečo čo chýba v inzercii, lebo vlastník sa ju rozhodol predávať len prostredníctvom dvoch kancelárií. Sám si ponuku neinzeruje, čiže je problém danú nehnuteľnosť vypátrať.  Ako uvažuje maklér - hnusný slizký neetický červ? Aj on chce mať takú ponuku. Možno má na ňu aj potencionálneho klienta. Uvažuje skazeno. Namiesto toho, aby sa ozval  serióznej realitnej kancelárii a požiadal o spoluprácu a uzavrel spoločný obchod, rozhodne sa inak. Nasadí fiktívnu osobu - akože záujemcu, ktorý zavolá do realitnej kancelárie a predstiera záujem o obhliadku na predmetnej nehnuteľnosti. Seriózny maklér obhliadku zrealizuje, lebo ani netuší, že sa stal obeťou podvodu červivého makléra. V praxi to funguje tak, že o 20 min. po obhliadke zrazu niekto klope na dvere predmetnej nehnuteľnosti. A čuduj sa svete, kto to je? Hádajte! Správne, je to ten červivý maklér, vysmiaty od ucha k uchu. Otvoríte dvere, nestihnete sa ani nadýchnuť a on rovno spustí: „ Dobrý deň, zdravíčko, bozkávam mladá pani. Išiel som náhodou okolo, bol som tu nablízko a započul som, že predávate byt. Som tu správne?“ Samozrejme nečaká na odpoveď, pchá vám do rúk vizitku, tisne sa do dverí, pobehuje  po chodbe ako uragán, vyťahuje mobil a fotí si váš príbytok. Povie vám, že má klienta a že s ním príde zajtra na obhliadku, pekne sa usmeje, pokloní a odchádza. Niekedy aj skutočne na druhý deň príde, často s kamarátom, alebo známym, ktorý sa hrá na falošného záujemcu. Tak vytvorí dojem, myslíte si, aký je šikovný, hneď na druhý deň mi dopratal kupujúceho. Kamufláž je hotová. Cieľ splnený- červ má váš byt pod sebou v ponuke a vlastník je spokojný, hoci chcel pôvodne osloviť len dve kancelárie.

Falošní tiperi sú veľkou brzdou pre seriózne kancelárie. Ťažko sa proti nim bojuje, lebo hnilá realitka týchto ľudí rýchlo strieda. Najčastejšie sa jedná o brigádnikov- študentov na vysokých školách, ktorí si týmto spôsobom privyrábajú prácou na dohodu. Veľmi dobre si pamätám doby, keď sme na nástenke v kancelárii mali naraz asi tucet  fotografií takýchto tiperov. Svinstvo! Hnus! Podvod!  A keď si myslíte, že takýchto prehnitých zapáchajúcich maklérov odradí napr. spoločné členstvo v nejakom združení alebo asociácii realitných kancelárií, etický kódex, alebo spoločná norma, tak ste na omyle. Neprekáža im ani to, že majú kanceláriu 20 metrov od tej vašej, a keď vás na ulici stretnú, tak sa tvária ako vaši verní súkmeňovci a nadávajú na klientov. Verím tomu, že si túto bájku prečítajú aj tí prehnití makléri, o ktorých táto bájka je a vedzte, že ste v mojich očiach úplní chudáci a navyše to vie o vás každý, kto pôsobí v realitnom biznise a je so mnou v kontakte. Takých ľudí je veľa a smejeme sa z vás, čo všetko ste schopní spraviť a do akej miery sa ponížiť. 

Ponaučenie pre vás: Pokiaľ niečo takéto zažijete, neodporúčam spolupracovať s takýmto červivým maklérom. Keď nemal problém podviesť konkurenciu, nebude mať problém oklamať ani vás. Má totiž takú povahu. Nezáleží mu  na vás, vníma vás len ako svoju dojnú kravu a určite nebude bojovať za vaše záujmy. Máte pre neho hodnotu len vo výške  jeho provízie a pokiaľ ju nemáte dohodnutú percentuálne, tak vás ako vlastníka bude tlačiť do čo najnižšej predajnej ceny.

Bájka č. 5 – Parazitovanie, pirátstvo a kukučka

Tramtarará !!!! To najlepšie na koniec.  Kukučka je podvodný spôsob, ako sa dostať k citlivým informáciám konkurenčnej realitnej kancelárie. Nie je to až taký veľký problém, lebo realitky často prijímajú nových maklérov a je tu aj dosť veľká fluktuácia zamestnancov. Taktiež výberové konania nerobia profesionáli, čiže na začiatku sa takáto kukučka dá odhaliť len ťažko.

Prebieha to tak, že konkurenčná zhnitá realitka nasadí do tej vašej svojho človeka- kukučku, ktorej cieľom je odsledovať know - how, postupy, ale najmä postupne posúvať kontakty na klientov. Čím dlhšie takáto kukučka pôsobí, tým viac vás vykráda a vám unikajú informácie a biznis. Zažil som to a predstavte si, že vám môžu klesnúť tržby až o 30- 40% . Zistíte to napríklad tak, že si pridáte do ponuky nehnuteľnosť vášho známeho, ktorý vás osloví, aby ste mu pomohli s predajom. Vy nehnuteľnosť pridáte a vyhľadávate  vhodných záujemcov. Následne na druhý, tretí deň vás kontaktuje váš známy, že sa mu ozval nejaký realiťák, že má kupca na jeho nehnuteľnosť a  keď sa pýtal odkiaľ má kontakt, tak povedal, že nehnuteľnosť identifikoval podľa fotografií, ktoré zobrazovali výhľad z okna a následne kontakt získal z telefónneho zoznamu alebo od domového dôverníka. No a máte problém. Niekto vám kradne informácie. Je to katastrofa. To vás postupne núti vyvíjať, napríklad taký software a také mechanizmy, aby bol čo najmenej možný únik informácií.

Pod parazitovaním a pirátstvom sa dá chápať čokoľvek, zvykli sme si napríklad na kopírovanie našich sloganov, reklamných kampaní,  firemných materiálov. Inak som zvedavý, ako rýchlo konkurencia skopíruje túto knihu, alebo obkuká myšlienku vydať knihu J. Povedal by som, že toto je ešte v poriadku. Ako spomína môj známy z konkurenčnej realitky, nikto nemá patent na rozum.  Je to ironické, ale je to tak.

Čo ma ale v poslednej dobe zarazilo, bolo vulgárne parazitovanie na našom mene. Nepoviem nič tajné, keď prezradím, že viac ako 90 % dopytujúcich klientov sa ozýva na základe internetu.  Napr. dáte  do Googlu kľúčové slovo  BYT 3+1 a Google vám vyhodí niekoľko tisíc výsledkov. Biznis má konkrétne spoločnosť Google nastavený na tom, že pokiaľ chcete, aby sa vaše ponuky zobrazovali medzi prvými, musíte si ich kúpiť. Kúpiť si môžete akékoľvek kľúčové slová, ktoré uznáte za vhodné. No a presne to sa stalo. Naše konkurenčné realitné kancelárie, naraz hneď viaceré, si predplatili v Googli kľúčové slovo MGM, čo je názov našej realitnej kancelárie. Čiže klienti, ktorí sa rozhodli nás vyhľadať cez Google, tak nenatrafili na nás, ale na našich červivých konkurentov. Čo na to poviete? Zdá sa vám to normálne? Viete si predstaviť, že do vyhľadávača zadáte značku auta BMW a ako prvá sa vám ukáže stránka Škodovky alebo Renaultu ? Tieto kancelárie by som prirovnal k tým, čo sa tvária chutne, ale sú hnusné. A toto je len špička ľadovca.

Ponaučenie: Pokiaľ nemáte silnú povahu, tak si nikdy neotvorte realitnú kanceláriu J.

Takáto je realita v realitách ! This is real in the real estate ! Opísal som vám len pár bájok. Všetky som zažil na vlastnej koži a sú skutočné.  Sprostredkoval som vám aj môj pohľad na fungovanie realitných kancelárií. O určitých veciach sa hovorí len v určitých kruhoch. Takže som asi prvý, kto to popísal takto verejne. Preto by som sa mal asi aj ospravedlniť za úprimnosť, ale myslím si, že je fajn, že sa o tom môže dozvedieť aj široká verejnosť.

No a prečo to prirovnanie realitiek k jablkám práve na jeseň ? Na jeseň preto, lebo vtedy je práve najviac jabĺk a trh je nimi presýtený. A mám taký pocit, že práve teraz je na realitnom trhu jeseň- sú tu tisícky vyššie spomenutých realitných kancelárií. Ak sa vás to týka, vyberajte si realitku zodpovedne a ponaučte sa z bájok. 

Komentáre

Šetrite čas a peniaze. Zameraje sa na klienta. ESTATeVOKE je pripravený na použitie.