Ako vybaviť hypotekárny úver s najvýhodnejšími podmienkami bez stresu, opakovaných návštev bánk a zdĺhavého porovnávania parametrov

Ak ste dospeli do rozhodnutia kupovať byt, dom, stavať alebo skvalitniť svoje bývanie rekonštrukciou a svoj sen o bývaní chcete či skôr potrebujete financovať hypotékou, s veľkou pravdepodobnosťou sa ocitnete v situácii, kedy budete porovnávať rôzne ponuky bánk a snažiť sa zorientovať, ktorá banka vám ponúkne najvýhodnejšie podmienky.

Tento článok vám poskytne jednoduchý návod, ako sa nestratiť v ponuke bánk a zároveň vám dá odpoveď na otázku, čo je podstatné pri riešení hypotéky.

Čo vlastne znamená „výhodná hypotéka“?

Pre veľkú väčšinu klientov výhodné podmienky hypotéky znamenajú najmä:

 • Najnižšia úroková sadzba a s tým spojené najnižšie preplatenie hypotéky na úrokoch
 • Možnosť získať takú výšku hypotéky ako potrebujem pri konkrétnom dokladovanom príjme
 • Čo najmenej poplatkov súvisiacich s vybavovaním hypotéky
 • Rýchlosť a jednoduchosť vybavenia hypotéky
 • Nízke alebo žiadne poplatky spojené s vedením osobného účtu
 • Pre mnohých klientov aj počet pobočiek banky, bankomatov, kvalitný a jednoduchý internetbanking
 • Akciové benefity – preplatenie nákladov za vyhotovenie znaleckého posudku, kolkov na katastri
 • Jednoduchý a zrozumiteľný systém čerpania hypotéky, najmä pri výstavbe domu a rekonštrukcii
 • Spôsob dokladovania hypotéke banke

Ktorá banka má najnižšie úroky?

Ak by bolo možné vybrať banku, ktorá ponúka dlhodobo najnižšie úroky, bol by výber konkrétnej hypotéky veľmi jednoduchý. Táto banka by „valcovala“ konkurenciu, bola by lídrom na trhu, pravdepodobne by však musela mať ostatné svoje produkty výrazne drahšie ako v iných bankách, aby pokryla znížený príjem z predaja hypoték. Tento model nie je dlhodobo udržateľný a navyše každý klient je individuálny, vyžaduje špecifické konkrétne riešenie a zároveň každý klient je rôzne vyhodnotený z hľadiska schopnosti splácať úver. Tak, ako nemáme všetci rovnaké vzdelanie, vek, výšku príjmu, rodinný stav, výšku splácaných úverov a pod., tak ani neexistuje najlacnejšia banka pre všetkých klientov.

Čo posudzuje banka pri hodnotení klienta?

Z hľadiska výšky úrokov na hypotéke môžeme banky na Slovensku rozdeliť do 2 skupín:

 1. Banky, ktoré poskytnú všetkým klientom rovnaký úrok, pokiaľ sa klient kvalifikuje svojím príjmom na získanie hypotéky, bez ohľadu na to, aké má vzdelanie, vek, rodinný stav, či je zamestnanec alebo živnostník, či je klient danej banky alebo nie, ako dlho je zamestnaný a pod. Tieto banky sú z hľadiska ponúkanej úrokovej sadzby transparentné, avšak spravidla sa s nimi nedá vyjednávať o znížení úrokovej sadzby. Klient sa buď kvalifikuje na získanie hypotéky, dostane vopred komunikované podmienky, alebo bude jeho žiadosť zamietnutá, pretože nespĺňa podmienky na získanie hypotéky (dôvody sú najmä: nízky príjem, zlá platobná disciplína pri splácaní úverov z minulosti, nevhodná nehnuteľnosť, nezaplatené odvody...)
 1. Banky, ktoré pri stanovení výsledného úroku posudzujú profil klienta. Čím lepši profil, hodnotenie, alebo ako zvyknú v banke hovoriť rating, tým lepší úrok. Banky posudzujú u žiadateľov najmä: vek, vzdelanie, počet účastníkov úveru, rodinný stav, počet detí, výšku príjmu, zdroj príjmu – či je klient zamestnanec, alebo živnostník, prípadne konateľ s.r.o., ako dlho je zamestnaný alebo živnostník, aká firma klienta zamestnáva, aká veľká firma je zamestnávateľ, splátky žiadateľa o úver a či boli splácané načas, ak má klient účet v banke v ktorej žiada o hypotéku, ako sú obraty na účte, aký býva zostatok na účte na konci mesiaca a pod. Často býva náročné zodpovedať otázku klientovi, ktorý parameter má najvyššiu váhu. Mnoho parametrov sa nedá ovplyvniť, niektoré však áno, vo fáze prípravy na podanie žiadosti o hypotéku. Pre túto skupinu bánk sú charakteristické rôzne podmienky pre rôznych klientov, avšak s týmito bankami sa dá vyjednávať o znížení úroku.

Pre obe skupiny bánk platí, že pomer výšky úveru k hodnote zakladanej nehnuteľnosti má vplyv na výšku úrokovej sadzby.

Klient, ktorý aktívne na pravidelnej báze neporovnáva jednotlivé podmienky bánk sa prirodzene nemôže orientovať v aktuálnych akciách, kampaniach bánk, resp. interných bankových podmienkach.

Klient môže len získať a nie stratiť, pokiaľ výber konkrétnej banky konzultuje s kvalitným sprostredkovateľom s praxou, ktorú vie relevantne podložiť.

Ak chcete šetriť čas, námahu a získať porovnanie bánk a následný servis pri sprostredkovaní hypotéky, obráťte sa na finančné centrum MGM realitného centra, ktoré vám pomôže aj pri hľadaní, prípadne predaji vašej nehnuteľnosti. Nebude to bezplatne, každý sprostredkovateľ je odmeňovaní provízne bankou, avšak pre vás je tento servis bezplatný, nezvyšuje vám poplatky ani úrok v banke (práve naopak) a pomôže vám znížiť náklady súvisiace s vašou hypotékou a tým ušetriť nemalé finančné prostriedky.

 

 

Šetrite čas a peniaze. Zameraje sa na klienta. ESTATeVOKE je pripravený na použitie.