Ako sa aktuálne sprísňujú podmienky bánk pri poskytovaní hypoték?

„Dávali to v správach, čítal som to na internete, povedal mi to môj finančný poradca, spomínali mi to v banke...“

Budeme k vám úprimní, áno je to tak. Podmienky schvaľovania hypoték sa výrazne menia, situácia smeruje k postupnému prísnejšiemu posudzovaniu žiadateľových príjmov a pomeru výšky hypotéky k hodnote zakladanej nehnuteľnosti.  Avšak pravda je taká, že podmienky poskytovania hypoték sa sprísňujú postupne už do októbra 2014, kedy Národná Banka Slovenska pripravila opatrenia, ktorými sa musia riadiť všetky komerčné banky poskytujúce hypotéky na Slovensku.

Medzi najvýznamnejšie opatrenia patrí:

  • Prísnejšie posudzovanie príjmu žiadateľov o hypotéku – zavedenie tzv. „finančného vankúša“, kedy z vášho príjmu očisteného o splátky vašich úverov a sumy životného minima, banka odpočíta aktuálne 15% a ostávajúca suma musí stačiť na splátku žiadaného úveru (od augusta 2018 banky odpočítajú 20%)
  • Možnosť poskytnúť úver nad 80% z hodnoty nehnuteľnosti v objeme 40% novo poskytnutých hypoték v danom kvartáli  (jeden zo 4. žiadateľov)
  • Možnosť poskytnúť úver nad 90% z hodnoty v objeme 10% novo poskytnutých hypoték v danom kvartáli (jeden z 10. žiadateľov)

Budete práve vy medzi klientami, ktorí dostanú hypotéku nad 80%, alebo dokonca nad 90% hodnoty nehnuteľnosti, ak takúto hypotéku potrebujete? Odpoveď je závislá od toho, koľko hypoték v týchto pásmach banka poskytla v období tzv. kvartálu, čiže za 3 mesiace. Pokiaľ si tento objem hypoték banka v danom kvartáli vyčerpala, žiaľ neostáva vám iba počkať na ďalší kvartál, samozrejme v prípade, že spĺňate bankou stanovené parametre na získanie takejto hypotéky.

V tomto parametre sa banky môžu navzájom výrazne odlišovať, v určitej banke sa kvalifikujete len na hypotéku na 80% hodnoty nehnuteľnosti, v inej na 90% a dokonca v tretej banke môžete na výnimku dostať stále aj 100% hodnoty nehnuteľnosti?

Navyše od 1.7.2018 budú banky uplatňovať na základe opatrenia Národnej banky Slovenka pri stanovení max. možnej výšky hypotéky nasledovný vzorec:

Ročný príjem klienta x 8 = max. možné úverové zaťaženie klienta (súčet nielen žiadanej hypotéky, ale aj zostatky aktuálne splácaných iných úverov, 5 % z limitu nastaveného povoleného prečerpania, prípadne kreditnej karty)

Príklad: klient, ktorý má čistý mesačný príjem 1000 eur, má ročný príjem 12 000 eur. Vynásobený ročný príjem číslom 8 nám dá odpoveď na to, akú max. hypotéku môže klient dostať. Je to 96 000 eur. Ak klient spláca spotrebný úver, kde je zostatok 5000 eur, potom max. výška hypotéky môže byť 91 000 eur. Do limitu maximálneho úverového zaťaženia sa počíta príjem všetkých žiadateľov o úver, čiže ak žiada manželský pár, číslom 8 sa vynásobí súčet ich ročného príjmu. Navyše situácia na hypotekárnom trhu smeruje k tomu, že hypotéky nad 90% z hodnoty nehnuteľnosti nebude možné bankami poskytovať vôbec nikomu.

V MGM realitnom centre vám pomôžeme vo výbere najvhodnejšej alternatívy pri financovaní vášho nového bývania a pripravíme vás na plánované zmeny na hypotekárnom trhu.

 

Komentáre

Šetrite čas a peniaze. Zameraje sa na klienta. ESTATeVOKE je pripravený na použitie.